Hej Soused - Hej Nachbar - Hej Sąsiedzie

Soboty pro sousedství | Samstage für Nachbarschaft Soboty dla sąsiedztwa l Soboty pre susedstvo 

30. Kvĕten - Mai - Maj 2020 - 14.00 hod. - Uhr -  godz.

Hranice není normální, nenechme si ji zase vnutit. Setkávejme se, povídejme si, pomáhejme si, žijme spolu!. 

Organizujme sousedská setkání na zelené hranici (turistické stezky, lesní a polní cesty, louky, malé hraniční přechody pro pěší apod.) každou lichou sobotu.


Nová místa setkání pro 30. května mohou být znovu zaregistrována od 18. května! -> formulář


Odezwa

Eine Grenze, die geschlossen wurde, ist wirklich nicht normal. Lassen wir uns sie nicht wieder aufzwingen. Treffen wir uns, unterhalten wir uns, helfen wir uns und leben wir gemeinsam!

Organisieren wir nachbarschaftliche Begegnungen an der grünen Grenze (Wanderwege, Wald- und Feldwege, Wiesen, kleine Grenzübergänge usw.), und zwar jeden ungeraden Samstag.

Neue Treffpunkte für den 30. Mai können ab dem 18. Mai erneut registriert werden -> Formular


Aufruf

Granica nie jest normalna, nie zmuszajmy jej ponownie. Spotkajmy się, porozmawiajmy, pomóżmy sobie, żyjmy razem! 

Organizujmy spotkania sąsiedzkie na zielonej granicy (szlaki turystyczne, ścieżki leśne i polne, łąki, małe przejścia graniczne dla pieszych itp.) w każdą nieparzystą sobotę.

Nowe miejsca spotkań na 30 maja można zarejestrować ponownie od 18 maja! -> formularz

A

Výzva

Neue Treffpunkte für den 30. Mai können ab heute wieder angemeldet werden!